Ven,
po roce 1989 s pibvajcm mnostvm novch pivnch tck, pibvaj i nov sbratel. Pro jejich lep orientaci, v tomto oboru, jsem se pokusil o sestaven katalog pivnch tck. Je v nich evidovno pes dva tisce pivovarskch tck, kter vyly po roce 1948. Me se stt, e nkdo z Vs objev ve sv sbrce tcek, kter nen evidovan. Pak bych byl velmi rd za jeho popis a doplnn do katalogu. eskou republiku jsem rozdl na sedm kraj, tak jak byl n stt rozdln ped rokem 2000.
Jedn se o katalogy kraj:
- Stedoeskho
- Jihoeskho
- Zpadoeskho
- Severoeskho
- Vchodoeskho
- Jihomoravskho
- Severomoravskho
Dle tcky Slovenska jsou zpracovan v jednom samostatnm katalogu.
Tak je zpracovn katalog pivovarskch tck do roku 1950 (vetne novotisk)

Nkolik slov k samostatnm katalogm.
Formt A5, barevn tisk. Katalogy jsou stle aktualizovny. sla na strnkch novinek odpovdaj slm v katalogu. Monost objednat katalogy. Cena - podle potu stran - 5 K za jednu + 20 K za svzn katalogu. Doba dodn - cca 2 msce.

Nejnovj tcky si mete prohldnout zde.

Doplky (tcky, kter v katalogu chybly a byly vydany dve) si mete prohldnou zde.

Doplky do katalogu starch tck si mete prohldnou zde.