Sbratelsk materil, kter nabzm na pedchozch stranch, vymnm za jin sbratelsk materil. Upednostuji vmnu starch pivnch lahv. Dle mm zjem o star paprov nebo porcelnov tcky s firmou. Vymnm napklad punovou lhev za pivn nebo porcelnov tcek za paprov atd. Nemus to bt jen lhev za lhev nebo tcek za tcek.
V ppad, e mte zjem o jakoukoliv vmnu, tak mne kontaktujte.

Mte-li, nco na prodej, co se tk tohoto oboru, mete mi to nabdnout.