Tcek je shodn s tckem v katalogu a slo
pod obrzkem odkazuje na tcek v katalogu.
Tcek jet nevyel, ale d se pedpokldat, e vyjde.
samotn slo (nap: 100) jednostrann tcek
slo a psmena ab (nap 100ab) oboustrann tcek
slo a psmeno a (b) (nap: 100a) pedn (zadn) strana tcku