Za staré tácky jsou považovány ty, které jsou vyrobeny před rokem 1948. Dělí se na pivovarské a ostatní. Pivovarských, dle mého odhadu existuje asi kolem 2.000 kusů. U ostatních si nedovolím množství odhadnout. V dnešní době se již obtížně shánějí. Následující tácky nabízím k výměně

36

20

19a

19b

17a 18a

18b

17b

16ab

15ab

14a

14b

13a

13b

12

11

10

9a

9b

8

7

6

5

4ab

3
12, | další