Doplnky katalogu starých tácků:
Vyber pivovar:   Vysvětlivky
Trutnov
7
Vsetín
2b 4
Èeské Budìjovice - budvar
36a
Èeské Budìjovice - budvar
36b
Ostrava
16ab
Postoloprty
6
Pøerov
5
Podkováò
5
Ostrava
5
Vsetín
5a
Vsetín
5b
Litomìøíce - m욝anský
18a, 44a
Litomìøíce - m욝anský
44b
Velké Bøezno
38
Praha - Vinohrdy
7
Bruntál
3
Velké Bøezno
39
Trutnov
6
Mìcholupy
2ab
Høebeny
3
Cvikov
6ab
Klášter Hradištì
3
Podkováò
4
Litomìøíce - m욝anský
22
12345, | další