Doplnky katalogu starých tácků:
Vyber pivovar:   Vysvětlivky
Železná Ruda
8a
Železná Ruda
8b
Železná Ruda
6a, 7a
Železná Ruda
7b
Železná Ruda
6b
Cheb 1.akciový
62b
Cheb 1.akciový
33
Velké Bøezno
36
Velké Bøezno
35
Plzeò - Prazdroj
14a, 17a
Plzeò - Prazdroj
11b, 17b
Litomìøice - zámecký
26ab
Litomìøice - m욝anský
41
Pardubice
8, 9ab
Pardubice
7
Lanškroun
5
Jáchymov
3
Chomutov
11
Doubí u Karlových Varù
2
Èeské Budìjovice - budvar
35
Èeské Budìjovice - budvar
34
Èeská Lípa
13ab
Mìcholupy
1
Benešov nad Plouènicí
4
předchozí  | 12345678, | další